Årsmøte

DNT Lillehammer inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag den 3. mars klokka 19:00 på Fabrikken, Løkkegata 9.

På programmet står blant annet årsmelding 2020, regnskap 2020, budsjett 2021, innkomne forslag og valg. Vi regner med at møtet varer til omtrent kl. 21.

De som ønsker å melde inn en sak til årsmøtet bes gjøre dette til styreleder Tom Harald Hansen på styreleder.lillehammer@dnt.no innen onsdag 3. februar.

Vi serverer noe å bite i. Vel møtt! 

Dokumenter:

Årsberetning og andre dokumenter blir lagt inn henhold til vedtektene.

Årsmøte

DNT Lillehammer inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag den 3. mars klokka 19:00 på Fabrikken, Løkkegata 9. På programmet står blant annet årsmelding 2020, regnskap 2020, budsjett 2021, innkomne forslag og valg. Vi regner ...