Lillymandag: Oppdagelsestur til hulene på Røyslimoen, med fakkel

Fellestur

Dato
1. november kl. 17:30 - 19:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Ungdom
Arrangør
DNT ung Lillehammer

Hørt om hulene på Røyslimoen? De såkalte «tyskerhulene» som ble bygget og brukt av opposisjonsmakten Tyskland under 2. verdenskrig? Vel, bli med og sjekk de ut 😊

Info om turen:
Vi møtes på Kiwi Røyslimoen kl. 17:30. For de som tar buss er B4 Vårsetergrenda kl. 17:10 fra Skysstasjonen mest praktisk, gå av på Røyslimoen Messenlivegen.

Vi går fra Kiwi 17:30 og inn i tyskerhulene fra 2. verdenskrig. Det er tre huler som ikke er spesielt lange, men likevel spennende. Her får dere sightseeing, litt historie og masse latter. Kle dere godt, ettersom hulene kan være kjølige. Fakkel får dere av oss.

Utstyr og bekledning:
- Ulltøy (helst 2 lag), regntøy, lue, votter/hansker, hals
- Gode tursko
- Lommelykt
- Drikke (gjerne på termos)
- Snacks
- Sitteunderlag
- Antibac

Lillymandag er et turkonsept der det hver mandag arrangeres en tur i nærområdet på Lillehammer. Dette er et lavterskel tilbud for tur interesserte studenter, ungdommer og unge voksne på Lillehammer. Lillymandag er et samarbeid mellom Friluftsgruppa HINN og DNT Ung Lillehammer.

 

 

Heard about the caves at Røyslimoen? The so-called "German caves" that were built and used by the opposition power Germany during World War II? Well, join in and check them out

About the trip:
We meet at Kiwi Røyslimoen at 17:30. For those who take the bus, the B4 Vårsetergrenda is at 17:10 from Skysstasjonen most convenient, get off at Røyslimoen Messenlivegen.

We leave Kiwi at 17:30 and enter the German caves from World War II. There are three caves that are not particularly long, but still exciting. Here you get sightseeing, some history and lots of laughter. Dress well, as the caves can be cool. You get a torch from us.

Equipment and clothing:
- Wool clothes (preferably 2 layers), rainwear, hat, mittens / gloves, buff
- Good turquoise
- Flashlight
- Drinks (preferably in a thermos)
- Snacks
- Seat pads
 

Lillymandag is a tour concept where a hike/tour is arranged every Monday in the local area of ​​Lillehammer. This is a low-threshold offer for nature-enthusiastic students, youngsters and young adults in Lillehammer. Lillymandag is a collaboration between Friluftsgruppa HINN and DNT Ung Lillehammer.