Rekruttering av tunverter til Gråhøgdbu på Maihaugen

Kurs

Dato
17. februar kl. 18:00 - 21:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Arrangør
DNT Lillehammer, Lillehammer Museum

Bli med på en spennende og interessant oppgave som tunvert! Vi inviterer først til tre samlinger i auditoriet på Maihaugen med tema friluftsliv, DNT og villrein for å forberede hverandre på oppgaven.

Torsdag 17. februar er første samling for dere som vil være tunverter og formidle kunnskap om selvbetjeningshytta Gråhøgdbu og Den Norske Turistforening til besøkende på Maihaugen sommeren 2022.

Gråhøgdbu ble flyttet vekk fra Venabygdsfjellet av hensyn til villreinen. Derfor er formidling av villreinens situasjon en vesentlig del av oppdraget.

For å forberede oss på rollen som tunvert er det lagt opp til tre samlinger for å dele kunnskap og erfaring med hverandre. I tillegg til foredrag fra dyktige innledere, vil vi ha god anledning til dialog og spørsmål på samlingene.

Første samling; torsdag 17. februar kl 18-21

Innledning ved Ingeborg Wessel Finstad, fagsjef naturforvaltning og bærekraft i DNT sentralt. Hun er prosjektleder for «DNT i villreinfjellet» og vil fortelle om DNTs arbeid nasjonalt på dette området.

Innledning ved Mari Synnøve Stakston fra kulturhistorisk avdeling på Lillehammer Museum. Hun vil ta for seg prosessen rundt Gråhøgdbua og bruk av naturen på Venabygdsfjellet. 

Andre samling; torsdag 17. mars kl 18-21

Villreinforsker Vegard Gundersen ved NINA og naturveileder Kristin Gansmo Brenna ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn vil holde hvert sitt innlegg om villreinens situasjon og hvordan fakta og problemstillinger bør formidles.

Tredje samling blir etter påske (dato fastsettes senere)

Den siste samlingen blir i hovedsak gjennomført ute og inne på Gråhøgdbua i hyttegrenda på Maihaugen. Da vil vi ta for oss det praktiske ved hytta med uthus/sikringsbu, samt nødvendig kunnskap om rutiner på museet.

Flere opplysninger

DNT Lillehammer har som mål å rekruttere ca 20 personer som kan fylle rollen som tunvert. Avtalen med Stiftelsen Lillehammer Museum er at vi skal ha tunverter fra DNT til stede ved Gråhøgdbua hver torsdag i juni, juli og august. Vi kan være til stede flere dager i uka dersom vi har nok folk.  

Du som melder deg på bør ha lyst til å formidle kunnskap om Gråhøgdbua, DNT, friluftsliv og villreinens situasjon. Det er fint å ha kjennskap til DNT fra før, og du bør være medlem. Oppgaven som tunvert er frivillig og ubetalt.  Hver tunvert bør ta minst to vakter i løpet av sommeren. Hensikten med samlingene er å skape et felles grunnlag for rollen som tunvert. 

Spørsmål kan stilles til Anne Hulda Skuterud, tlf  913 69 016, eller Ragnvald Jevne, tlf 992 19 455.

Kontaktinformasjon: