Sti- og løypekomitéen nominert til «Ildsjelprisen»

Erik Hanssveen
Erik Hanssveen

Nå er det mulig å stemme fram til 1. mars. Sti- og løypekomitéen med Erik Hanssveen i spissen fortjener både heder og ære!

DNT Lillehammer er stolt over arbeidet som utføres av vår sti- og løypekomité under ledelse av Erik Hanssveen. Derfor er det ekstra hyggelig at engasjementet er blitt lagt merke til av de som står bak Fakkelprisen.

Folkets ildsjelpris er en av flere priser under Fakkelpris-konseptet i Lillehammer-regionen. Formålet med prisene er anerkjennelse av enkeltpersoner og organisasjoners innsats, og et ønske om å stimulere optimisme og entusiasme i organisasjons- og næringsliv i byen og omegn.

Sti- og løypekomitéen i DNT Lillehammer gjør en kjempeinnsats med stinettet i distriktet vårt, og bidrar på den måten til å få folk flest opp av godstolen og ut i aktivitet. Sti- og løypekomitéen arbeider dessuten med sommerpreparering av kilometervis av skiløyper, og i tillegg utfører komitéen et betydelig arbeid med sommer- og vinterkart.

De som ønsker å gi sin anerkjennelse til sti- og løypekomitéen i DNT Lillehammer, kan avgi stemme ved å gå inn på GDs nettside. Der er også øvrige kandidater presentert.

Erik Hanssveen, leder i sti- og løypekomiteen tilpasser klopper på Jotunheimstien
Erik Hanssveen, leder i sti- og løypekomiteen tilpasser klopper på Jotunheimstien

Ildsjelprisen deles ut tirsdag 13. mars 2018, under pausen i Raw Air i Lysgårdsbakken. Vinneren får 10.000 kroner av GD og Lillehammer kommune, og pengene gis videre til et ideelt formål.

Skrevet av Ragnvald Jevne 25. januar 2018