Årsmøte i DNT Lillehammer

Årsmøte 2018 i DNT Lillehammer
Årsmøte 2018 i DNT Lillehammer

Godt gjennomført årsmøte 7. mars 2018.

Styreleder Tom Harald Hansen ønsket velkommen før Henning Holmbakken overtok som ordstyrer. I forkant av de formelle årsmøtesakene delte Tom Harald sine refleksjoner med oss om frivillighet, og han sa seg blant annet svært fornøyd med dugnadsinnsats og antall dugnadstimer som er gjennomført i foreningen i 2017. Han fortsatte med gjennomgang av årsmeldingen for hovedstyret. Komitélederne Elisabeth Hasselknippe, Erik Hanssveen og Per Harald Jørgensen refererte fra sine respektive komiteer. Årsmeldingen ble godkjent.

Tom Harald gikk deretter grundig gjennom regnskap 2017 og budsjett 2018. Kommentarene fra årsmøtet dreide seg særlig om Vestfjellhytta, som har kapasitet til større besøk, og der det er planer om å bore etter vann. Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble godkjent.

Kjell Nordaune la fram sti og løypekomiteens regnskap for 2017. Dette ble også godkjent. Det er lagt ut et betydelig antall meter klopper i 2017, og det er planlagt å legge ut en drøy kilometer med klopper i 2018.

Deretter var det valgkomiteens innstilling som sto for tur. Tom Harald Hansen ble naturlig nok gjenvalgt som styreleder. Nye medlemmer i hovedstyret er Signemette Granheim Larsen og Jøran Lund Prestrud. Av øvrige nye navn nevner vi Aina Brusveen, Gro Haakenstad og Jens Tore Nielsen i hyttekomiteen, Bodil Ulimoen som hyttetilsyn samt Nina Brandsar og Bjørnar Gulbrandsen i Barnas Turlag. Lista med navn på tillitsvalgte i DNT Lillehammer er for øvrig preget av kontinuitet og stabilitet.

Tre av de tilstedeværende ble hedret nå som de går ut av noen av sine verv, nemlig Stine Thallaug Dalane, Anne Siri Rønning Bakkeberg og Erik Vea.  

Vi rakk dessuten å nyte god bevertning både i forkant og under møtet, og det var dessuten anledning til en god prat. Takk for godt møte!

Styreleder Tom Harald Hansen
Styreleder Tom Harald Hansen
Kake i jubileumsåret.
Kake i jubileumsåret. Foto: Inger Mari Prestrud

God bevertning med frukt, mineralvann, kake og kaffe på årsmøtet.

Skrevet av Ragnvald Jevne 8. mars 2018