Sti rundt anleggsområdet på Kroken

Adkomst til Krokbua utenom anleggsområdet er etablert.

Eidsiva har sørget for å legge klopper over det våteste partiet på østsida av den gamle demningen. Videre er det merket en trasé videre fram til den vanlige stien som fører fram til Krokbua. 

Det betyr at det nå er greit å ta seg fram til Krokbua uten å gå gjennom anleggsområdet. 

Fra VIP-vegen (Birkebeinervegen) er det skiltet turveg (stort  gult skilt). Etter et stykkepå grov grus kommer vi inn på den gamle vegen til Kroken, som går parallelt med vegen langs kanalen. Rett sør for brua som krysser Mesnaelva går vi stien vest for demningen fraam til kloppene som er nevnt ovenfor.  GOD TUR!

Skrevet av Ragnvald Jevne 25. mai 2018