Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Forhåndsbestilling av sengeplass 

Skjellbreidhytta
Skjellbreidhytta

DNT Lillehammer har innført  booking alle hyttene våre. Nå som vi går over i en normalsituasjon etter korona-pandemien, er det booking av enkeltsenger på ca 50% av hyttas kapasitet som er hovedregelen.

Den frie vandrer er normalt alltid velkommen på våre selvbetjente og ubetjente hytter. Det betyr at vi viderefører tradisjonen der det er både mulig og ønskelig å komme uanmeldt til hyttene våre og få et sted å sove. I unntaksårene 2020/21 var forhåndsbestilling av plass obligatorisk. Fra oktober 2021 jobber vi med å  vende tilbake til normalsituasjonen. Det tar litt tid å merke rom og senger på hyttene, og derfor ber vi om at våre gjester leser  det som står om hver hytte på UT.no. 

DNT Lillehammer  klargjorde Vestfjellhytta og Skjellbreidhytta for booking i 2018 med god erfaring.  Fra 2020 er alle hyttene våre med i booking-ordningen. Lyngbua og Krokbua er små, og begge steder må hele hytta bookes. Merk at Krokbua har spsialnøkkel som må hentes hos Vandreskoen. 

Hvorfor har vi innført vi booking?

Etterspørsel, f.eks fra barnefamilier er en av årsakene. I 2020/21 var det naturligvis hensyn til smittevern og sporbarhet som er årsaken til at alle hyttene hadde booking. 

Vi har tro på at muligheten for booking vil føre til at flere utnytter den ledige kapasiteten på hyttene våre. De fleste døgn i året er det god plass, og en forhåndsbestilling kan være et incitament til å ta seg en tur til en av hyttene.

Forhåndsbestilling av senger skjer via sidene til hver av hyttene på UT.no. Vær oppmerksom på at medlemspris oppnås ved å velge riktig kategori i bestillingen. Barnemedlemmer får gratis overnatting, også gjennom bookingløsningen.

Når korona-pandemien går over, vil den frie vandrer fortsatt være velkommen på hyttene våre uten forhåndsbestilling.

God tur!

Vesfjellhytta med omgivelser
Vesfjellhytta med omgivelser

Skrevet av Ragnvald Jevne 19. juli 2018