Forhåndsbestilling av sengeplass 

Skjellbreidhytta
Skjellbreidhytta

DNT Lillehammer har innført  booking alle hyttene våre. Forhåndsbestilling er begrenset til noen færre senger enn full kapasitet i koronatida.

Den frie vandrer er normalt alltid velkommen på våre selvbetjente og ubetjente hytter. Det betyr at vi viderefører tradisjonen der det er både mulig og ønskelig å komme uanmeldt til hyttene våre og få et sted å sove. I unntaksåret 2020 er forhåndsbestilling av sengeplass obligatorisk.

 DNT Lillehammer  klargjorde Vestfjellhytta og Skjellbreidhytta for booking i 2018 med god erfaring.  Fra 2020 er alle hyttene våre med i booking-ordningen. Krokbua kan forhåndsbestilles ved direkte henvendelse til Vandreskoen. 

Hvorfor innfører vi booking?

Etterspørsel, f.eks fra barnefamilier er en av årsakene. I 2020 er det naturligvis hensyn til smittevern og sporbarhet som er årsaken til at alle hyttene har booking. 

Vi har tro på at muligheten for booking vil føre til at flere utnytter den ledige kapasiteten på hyttene våre. De fleste døgn i året er det god plass, og en forhåndsbestilling kan være et nytt incitament til å ta seg en tur til en av hyttene.

Forhåndsbestilling av senger skjer via sidene til hver av hyttene på UT.no. Vær oppmerksom på at medlemspris oppnås ved å velge riktig kategori i bestillingen. Barnemedlemmer får gratis overnatting, også gjennom bookingløsningen.

Når korona-pandemien går over, vil den frie vandrer fortsatt være velkommen på hyttene våre uten forhåndsbestilling.

God tur!

Vesfjellhytta med omgivelser
Vesfjellhytta med omgivelser

Skrevet av Ragnvald Jevne 19. juli 2018