Forhåndsbestilling av sengeplass på Skjellbreidhytta og Vestfjellhytta

Skjellbreidhytta
Skjellbreidhytta

DNT Lillehammer har innført mulighet for booking på to av våre hytter. Forhåndsbestilling er begrenset til halvparten av sengene, og "drop in" er fortsatt mulig og ønskelig!

Den frie vandrer er alltid velkommen på våre selvbetjente og ubetjente hytter. Det betyr at vi viderefører tradisjonen der det er både mulig og ønskelig å komme uanmeldt til hyttene våre og få et sted å sove.

Samtidig prøver vi nå DNT-familiens system med forhåndsbestilling, eller booking av senger. DNT Lillehammer har i første omgang klargjort Vestfjellhytta og Skjellbreidhytta for booking.

På Vestfjellhytta kan 8 av 18 senger forhåndsbestilles, dvs mindre enn 50% av kapasiteten.

På Skjellbreidhytta er det et rom med 4 senger som kan forhåndsbestilles. Her er det i tillegg et rom med 3 senger samt 3 sengeplasser på hemsen, så også her er det gode muligheter for frie vandrere.

Hvorfor forsøker vi booking?

Etterspørsel, f.eks fra barnefamilier er en av årsakene. Mange vil gjerne vite at de har sengeplass. Bookede senger er reservert fram til kl 19. Hvis ingen med forhåndsbestilling har kommet til da, kan sengene fritt benyttes. Rom med senger som kan bookes, er merket med oppslag i hytta. Vi viser for øvrig til detaljerte regler nedenfor.

Vi har tro på at muligheten for booking vil føre til at flere utnytter den ledige kapasiteten på hyttene våre. De fleste døgn i året er det god plass, og en forhåndsbestilling kan være et nytt incitament til å ta seg en tur til en av hyttene.

Vi i DNT Lillehammer vil altså i første omgang skaffe oss erfaring med bookingløsningen på to av våre 7 hytter. Disse to hyttene har det til felles at de ligger ved Jotunheimstien. Samtidig er begge selvstendig turmål i attraktivt turterreng.

På landsbasis er det ca 100 selv- og ubetjente hytter som er med i bookingordningen.

Forhåndsbestilling av senger skje via sidene til hver av hyttene på UT. Vær oppmerksom på at medlemspris oppnås når medlemsnummer tastes inn i bestillingen. Barnemedlemmer får gratis overnatting, også gjennom bookingløsningen.

God tur!

Vesfjellhytta med omgivelser
Vesfjellhytta med omgivelser

Skrevet av Ragnvald Jevne 19. juli 2018