Program 2019

Turprogrammet for 2019 er sendt ut til DNT Lillehammers medlemmer

Fredag 11. januar ble det trykte turprogrammet 2019 distribuert til husstander der det bor et eller flere medlemmer i DNT Lillehammer.

Heftet ble distribuert av avisbudene til de som bor slik til at de dekkes av budrutene. Andre medlemmer får heftet pr post, og da kan det ta noen ekstra dager før det når fram.

DNT Lillehammer vil gjerne få tilbakemelding dersom noen medlemmer ikke mottar heftet med program for 2019. Send i så fall en e-post til lillehammer@dnt.no. NB: sjekk først at dine medlemsopplysninger, adresse mm er korrekt på lillehammer.dnt.no/minside

Flere hefter kan hentes hos Vandreskoen, Mesnasenteret/Lilletorget, Lillehammer.

Oppdatert oversikt over turer og aktiviteter finnes i turkalenderen her på nettsida. 

Skrevet av Ragnvald Jevne 11. januar 2019