Dugnader på Vetåbua

Vetåbua, vask av taket i sikringsbua
Vetåbua, vask av taket i sikringsbua Foto: Brit Svoen

Høsten 2019 har vi hatt flere dugnader på Vetåbua

Hvert år blir det utført et betydelig frivillig arbeid i form av dugnad på hyttene våre. Høsten 2019 har det vært flere store dugnader på Vetåbua. Hovedhytta, sikringsbua og det ene uthuset ble beiset i september. Midt i oktober ble peis og skorstein revet i sikringsbua for å gi plass til ny ovn og pipe. Dette var en omfattende jobb, noe som førte til en nødvendig storvask, som for øvrig ble gjennomført med liv og lyst. Samtidig ble hovedhytta også grundig vasket. Heldigvis tok dugnadsdeltakerne seg tid til en tur opp på snaufjellet mellom øktene. I overgangen oktober-november dro en annen dugnadsgjeng til Vetåbua for å hogge den veden som skal benyttes i 2021.

Takk til alle som bidrar med frivillig arbeid for å holde våre selvbetjente hytter i stand og klare til å ta imot folk på tur!

Skrevet av Ragnvald Jevne 6. november 2019