Innsamling av minner og bilder fra Gråhøgdbu

Gråhøgdbu
Gråhøgdbu

Oppfordringen om å dele minner og bilder går til alle som har noe å fortelle etter å ha besøkt den klassiske selvbetjeningshytta Gråhøgdbu på Venabygdsfjellet.

Minner i form av tekst og bilder kan lastes opp på nettstedet minner.no. Se knapp med lenke i høyre marg.

Gråhøgdbu er nå stengt (og erstattet av den nybygde Veslefjellbua). Hyttegrenda på Maihaugen er neste stopp for Gråhøgdbua, og i den forbindelse vil fagfolkene på Lillehammer museum samle inn Gråhøgdbuas historie og betydning for friluftslivet, lokalt og nasjonalt.

DNT Lillehammer er med på laget i samarbeid med Maihaugen. Når Gråhøgdbua etter hvert er trygt plassert på museet, vil DNT Lillehammer benytte hytta til møteplass for Barnas Turlag, DNT ung og flere andre målgrupper. I tillegg vil vi bidra med frivillige «hytteverter» for å formidle turistforeningens og friluftslivets historie samt DNTs tilbud om turer og aktiviteter.

Hensyn til villreinens leveområder er årsak til at Gråhøgdbu er lagt ned, og at den nye hytta er lokalisert lenger vest. Derfor vil villreinens situasjon også blir tema for formidling på Maihaugen.

Gråhøgdbu
Gråhøgdbu Foto: Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Ragnvald Jevne 28. januar 2020