Støtte til Gråhøgdbu fra Sparebankstiftelsen DNB

Gråhøgdbu
Gråhøgdbu Foto: Marius Dalseg Sætre

Milliongave til Gråhøgdbuas framtid på Maihaugen

DNT Lillehammer har mottatt et tilsagn på kr 1 700 000 fra Sparebankstiftelsen DNB.

Beløpet er øremerket flytting fra Venabygdsfjellet og etablering av driftsform når hytta er godt plassert på museet. Avisa GD har skrevet at beløpet er tildelt Maihaugen, men det riktige er at DNT Lillehammer er søker og mottaker av tildelingen, nettopp fordi vår lokale DNT-forening skal ha en rolle i bruken av hytta.

Styreleder i DNT Lillehammer, Tom Harald Hansen, er storfornøyd med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Han sier at DNT Lillehammer har samarbeidet med Lillehammer museum om å skaffe midler til flytteprosjektet. Vi ser også fram til et nært samarbeid med museet om bruk av Gråhøgdbua i framtida. Det er naturligvis museet som har ansvaret for flytting og gjenreising av den klassiske selvbetjeningshytta, som vil bli et viktig innslag i hyttegrenda. Flytteprosessen er planlagt til 2021.

DNT Lillehammers rolle øker når hytta er klar til bruk. Gråhøgdbu på Maihaugen vil bli utgangspunkt for aktiviteter i nærmiljøet for Barnas Turlag og andre grupper i foreningen. I tillegg er det planer om at DNT Lillehammer skal bemanne Gråhøgdbua med tunverter eller hyttevakter som kan formidle friluftslivets og turistforeningens historie i deler av sommersesongen. Det starter i 2022, slik at vi har god tid til forberede oss.

Gråhøgdbu flyttes av hensyn til villreinen. Derfor er formidling av villreinens levekår også en del av prosjektet.

Tom Harald Hansen

Skrevet av Ragnvald Jevne 24. mai 2020