Gråhøgdbu heves
Gråhøgdbu heves Foto: Torger Korpberget

Kveldstur på Maihaugen 15.september

Kveldstur med historisk sus

Det var 12 deltagere som møttes ved Håkonshall denne tirsdagskvelden. Turen gikk til Maihaugen og  bruket Åseng. Herfra gikk vi en runde i skogen i den øvre delen av friluftsmuseet. Langs skogsstien er det satt opp flere informasjonstavler som forteller om skogsdriften og arbeidskårene tidlig på 1900-tallet og fram til vår tid. Vi forsøkte å forestille oss hvordan karene hadde det når de jobbet i skogen. Vi stoppet ved gapahuken og var  enige om at det må ha vært svært tøft å tilbringe netter her, spesielt i sprengkald vinterkulde. Skogskoia og stallen som tidligere har stått inne ved Turthaugen var neste stopp før vi var ute av skogen. Nede ved hyttefeltet fortalte styreleder Tom Harald Hansen om bakgrunnen for flyttingen av Gråhøgdbu til Maihaugen. Det er spenning knyttet til selve flytteprosessen, som vil bli vinteren 2021.  Når hytta er vel plassert på Maihaugen vil DNT Lillehammer få en aktiv  rolle i bruken av hytta. Planen er ett opplæringsprogram med tanke på å betjene hytta med verter som formidlere av historien om Gråhøgdbu. Grunnen til at hytta flyttes og den tidligere stien er lagt ned er villreinens trekkruter, som også vil stå sentralt i formidlingen til publikum. Etter denne informasjonen tok vi kafferast på Valbjørgsetra før vi gikk hver til vårt.