Støtte til nærmiljøet i Søre Ål og Brøttum

Søre Ål- og Brøttumsmarka
Søre Ål- og Brøttumsmarka

Sparebankstiftelsen DNB støtter nærfriluftsliv i Søre Ål- og Brøttumsmarka

Sti- og løypekomiteen har i 2020 arbeidet med å tilrettelegge enda bedre for nærturer i Søre Ål- og Brøttumsmarka. Mange meter med klopper er lagt ut, som gjør at flere av turene nå er mer attraktive. I tillegg er det skiltet og merket fra Ringsvegutua og sørover til Kroktjernet.

Sti- og løypekomiteen med Erik Hanssveen i spissen har samarbeidet med Søre Ål Idrettslag og Brøttum Idrettslag om et nytt kart over området. Kartet viser både skiløyper og sommerstier. En vesentlig del av prosjektet er dessuten å sette opp nye karttavler på strategiske steder i marka.

På baksida av kartet er det interessant informasjon om dyre- og planteliv samt kulturhistorie og geologi.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet tiltakene i Søre Ål- og Brøttumsmarka med kr 115 000.

Ny gapahuk

Engesvea aktivitetspark er under arbeid i Søre Ål. Her samarbeider flere aktører, blant annet kommunen og Søre Ål Idrettslag. Barnas Turlag er involvert i prosjektet med en gapahuk som vil bli plassert på toppen av en akebakke ved Engesvea i 2021.

Gapahukens plassering er i et skogsområde sentralt i et større boligområde, og mange familier kan gå dit hjemmefra. Den vil også være attraktivt for familier fra andre deler av byen og distriktet som kommer dit på grunn av de øvrige anleggene i aktivitetsparken.

Barnas Turlag har mottatt tilsagn om  støtte på kr 50 000 til gapahuken fra Sparebankstiftelsen DNB.

Erik Hanssveen, leder i sti- og løypekomiteen, presenterer det nye kartet
Erik Hanssveen, leder i sti- og løypekomiteen, presenterer det nye kartet Foto: Ingvild Storesund
Søre Ål- og Brøttumsmarka
Søre Ål- og Brøttumsmarka
Turmål ved Kroktjernet både sommer og vinter.
Turmål ved Kroktjernet både sommer og vinter. Foto: Ragnvald Jevne

Skrevet av Ragnvald Jevne 14. desember 2020