Innspill til områdeplan for Nordseter

DNT Lillehammer har sendt høringsuttalelse til Lillehammer kommune

Fredag 12. februar gikk fristen ut for å kommentere høringsdokumentet som inneholder forslag til planprogram for områdeplanen på Nordseter. Et planprogram beskriver hva som skal utredes før selve planen blir utarbeidet. DNT Lillehammer er fornøyd med at Lillehammer kommune vil lage en områdeplan som legger premisser for senere detaljreguleringsplaner. Forslaget til planprogram inneholder gode beskrivelser av hva kommunen mener det er viktig å utrede.

DNT Lillehammer har som utgangspunkt at friluftslivsinteressene må ivaretas. Det har vi gitt uttrykk for i vår uttalelse. Vi har også valgt å markere vår holdning til byggegrense mot fjellet og mot Gropmarka. Les DNT Lillehammers uttalelse i sin helhet her.

Planprosessen vil ta et år, og det blir flere høringer og mulighet for medvirkning i løpet av året.

Skrevet av Ragnvald Jevne 12. februar 2021