Styret i DNT Lillehammer

Styremedlemmer og komitéledere i DNT Lillehammer 2021

Årsmøtet i DNT Lillehammer ble arrangert 3. mars 2021. Valgene viser stor stabilitet. Både styreleder, styremedlemmer og komitélederne fortsetter i sine verv.

I tillegg til årsmelding, regnskap 2020 og budsjett 2021 behandlet årsmøtet kjøp og restaurering av Kittilbua. Årsmøtet vedtok styrets forslag om kjøp. Vi kommer med mer stoff om Kittilbua i løpet av året. 

Ungdomsgruppa og fjellsportgruppa velger leder på egne årsmøter, og er tatt med her for oversiktens skyld.

Skrevet av Ragnvald Jevne 10. mars 2021