Styremedlemmer og komitéledere i DNT Lillehammer på samling

Styret og komitélederne har hatt gode samtaler om planer for framtidige aktiviteter og tiltak i foreningens regi.

Foran fra venstre:

 • Signemette Granheim Larsen, nestleder,
 • Maria Helgesen, DNT ung,
 • Astrid Rieber-Mohn, styremedlem,
 • Erland Flaten, daglig leder,
 • Ingvild Storesund, styremedlem.

Bak fra venstre:

 • Liv Lundstein, leder Barnas Turlag,
 • Erik Hanssveen, leder sti- og løypekomitéen,
 • Elisabeth Hasselknippe, leder turkomitéen,
 • Bodil Ulimoen, varamedlem,
 • Øyvind Hasli, leder fjellsportgruppa,
 • Ragnvald Jevne, styremedlem,
 • Tom Harald Hansen, styreleder,
 • Per Harald Jørgensen, leder hyttekomitéen.

Skrevet av Ragnvald Jevne 6. november 2021