Høstmøte om forhistorien i høyfjellet

Espen Finstad
Espen Finstad Foto: Ingvild Storesund

Tirsdag 23. november inviterte DNT Lillehammer til høstmøte med Espen Finstad i auditoriet på Maihaugen. Tema var fjellets kulturhistorie: om funn og ferdselsruter som smelter fram i høyfjellet.

Espen Finstad, som til daglig er arkeolog i Innlandet fylkeskommune, holdt et meget interessant foredrag om hvilke funn som blir gjort når snø- og isfonnene i høyfjellet krymper hver sommer. Omfattende jakt og fangst av villrein er godt dokumentert gjennom tallrike funn, blant annet av piler som jegere i forhistorisk tid har skutt etter reinen, og som har blitt mistet og blitt bevart i snøen og isen fram til våre dager. Skremmepinner er annet vanlig funn. Det var pinner som ble stukket ned i snøen og med noe som flagret i vinden bundet fast i toppen. Hensikten var å lede villreinen fram til der jegerne lå klare.

I 2014 ble det funnet en ski som hadde ligget skjult i fonna i 1300 år, på et sted nå som nå er en del av Reinheimen nasjonalpark. Den andre skia ble funnet høsten 2021 noen få meter unna, og hentet ut så sent som 26. september i år. Skiparet karakteriseres som det best bevarte fra forhistorisk tid, og det er lett å ta del i begeistringen over slike funn.

Arkeologene ble etter hvert oppmerksom på flere funn som tydet på en betydelig ferdsel mellom øst og vest. Over Lendbreen i nåværende Breheimen nasjonalpark har det vært ei rute. Arkeologene har funnet varder og rester av varder som viser hvor ferdselsruta har gått videre fra Lendbreen. En bosetting (ved Neto) fra vikingtida styrker oppfatningene om betydelig trafikk her i forhistorisk tid.

Les mer på nettstedet Secrets of the ice.

Styreleder i DNT Lillehammer, Tom Harald Hansen, avsluttet høstmøtet med en orientering om foreningens mange aktiviteter. Høstmøtet ble gjennomført i trygge former med ca 65 personer til stede. 

Pil fra jernalder
Pil fra jernalder

Skrevet av Ragnvald Jevne 24. november 2021