Bli med på tilsyn med uteområdet ved Krokbua!

Populært med rast utenfor Krokbua
Populært med rast utenfor Krokbua

Går du tur til Krokbua? Kan du hjelpe til med et enkelt tilsyn?

Vi trenger noen frivillige som kan ta på seg å sjekke at uteområdet rundt Krokbua er i orden. Området er mye brukt, og det er viktig at det blir tatt vare på.

Er du en av dem som kan tenke seg å bidra med tilsynsoppgaver på Kroken? Ta kontakt med hyttesjef Per Harald Jørgensen, tlf 920 43 864, eller Ragnvald Jevne, tlf 992 19 455, og fortell gjerne når det passer deg å bidra (hvilke uker).

Vi vil opprette en kalender eller turnusplan for når hver enkelt frivillig bør foreta et besøk. Vi ser for oss at mange personer kan delta i tilsynet med uteområdet, og at belastningen på hver person ikke blir så stor.

Vi gjør oppmerksom på at vi i denne omgang bare søker etter folk som kan hjelpe til med å passe på uteområdet (tilsyn med selve hytta er en oppgave som blir utført av andre).

Noen fakta:

DNT Lillehammer kjøpte Krokbua med tilhørende tomt i 2003. Det var viktig for å sikre området for allmennheten. Krokbua er Barnas Turlag sin hytte. Den kan også leies av andre.

Det er et kanonaust med 6 kanoer på eiendommen. Vandreskoen i Mesnasenteret administrerer utleie av kanoene og svarer på spørsmål om leie av Krokbua. Se beskrivelse av Krokbua på UT.

På sletta har vi en flott gapahuk, tilrettelagte bålplasser, benker og bord. Natursti og en enkel hinderløype er også en del av tilbudet.

DNT Lillehammer ønsker velkommen til området!

Krokflø ved Krokbua
Krokflø ved Krokbua
Krokbua
Krokbua

Skrevet av Ragnvald Jevne 30. januar 2022