Månedens frivillige

Turdeltakere fra Aktiv i 100 i Gausdal, på veg ned fra Gammelhans i Gausdal Vestfjell.
Turdeltakere fra Aktiv i 100 i Gausdal, på veg ned fra Gammelhans i Gausdal Vestfjell. Foto: Inger Forsethlien

Aktiv i 100

DNTs tilbud Aktiv i 100 er et tilbud for de som ønsker å gå på tur i nærmiljøet sammen med andre seniorer. I vårt distrikt har Aktiv i 100 aktivitet i Gausdal, Øyer og Lillehammer, og i alle kommunene er dette et kjærkomment og populært tilbud! De arrangerer formiddagsturer ukentlig. Turene starter etter påske og varer ut til ca. oktober, med et avbrekk rundt sommerferietider. I DNT Lillehammers turkalender finner du nærmere informasjon om de enkelte turene.

Frivillige i Aktiv i 100

I Øyer er Kari Torp Manengen koordinator og turleder. Kari har deltatt på dugnader og gjort mange ulike oppgaver for DNT gjennom en årrekke. Hun liker å være på tur både sommer og vinter, og da synes hun det er lett å være turleder. Hun liker å ta med turvenner til nye områder og synes det er fint å komme med litt lokal historie og informasjon, i tillegg til selve turen.

I Gausdal er det Inger Forsethlien og Olav Olstad som organiserer turene. Det at så mange har lyst å være med på tur, er en viktig motivasjon for å være frivillig og påta seg turleder- og koordineringsoppgaver.

I Lillehammer er det tre personer som deler på å koordinere turene, Martin Koller, Kirsten Worup Espelid og Thor Bjerke. Felles for disse turlederne er at de synes det er fint å gjøre en innsats for fellesskapet, samtidig som de treffer mange hyggelige turdeltakere.


DNT Lillehammer setter stor pris på den viktige jobben dere gjør – tusen takk!

Turleder og koordinator for Aktiv i 100 i Øyer, Kari Torp Manengen.
Turleder og koordinator for Aktiv i 100 i Øyer, Kari Torp Manengen.
Koordinatorer for Aktiv i 100 på Lillehammer, Martin Koller, Kirsten Worup Espelid og Thor Bjerke.
Koordinatorer for Aktiv i 100 på Lillehammer, Martin Koller, Kirsten Worup Espelid og Thor Bjerke.