Skauleis på truger

Foto: Kjell Rindal

Trugetur på skuddårsdagen 29.februar 2020

Lørdag 29. februar på skuddårsdagen,møttes 13 trugegjengere ved Vingrom skole for å bli transportert opp lia til avkjøringen til Gammeldøssetra, hvor en arbeidsvillig pensjonist hadde ryddet plass for parkering. Kl.11 la følget på 11 voksne, 2 spreke barn og 2 hunder i veg vestover langs setervegen hvor det et par dager før var gått opp spor. Etter en kort orientering om seterdrifta ved seterbolet, Gammeldøssetra eller Gammelsetra som det gjerne forkortes til, dreide vi nordover og nedover gjennom et plantefelt og delvis innom skogspartier. Alle lot til å beherske selv de litt bratte og harde partiene uten nevneverdige problemer. Elva Flokoa som renner fra Nordre Sjogvatn og ned i Rinna elv ved Ringflata ble krysset et par ganger før vi kom ned til Veltsetra. Herfra gikk turen på skrått opp til en åsrygg hvor vi kunne ta en drikkepause og nyte utrolig flott utsikt østover mot Vingrom og langt utover Mjøsa. Underveis videre ble det orientert om en gammel husmannsplass nord for der vi sto, Knippen. Her bodde det midt på 1700-tallet en habil bjørneskytter. Det er skrevet om  denne personen at han skjøt sin første bjørn 7 år gammel, og at han en gang skjøt 3 bjørner før føredugurden en dag! Etter en kort rast gikk turen i litt kronglete terreng ned til Veltsetervegen som vi fulgte nedover til avstikkeren til Flokofallet. Her sto Oddbjørn som hadde måkt veg for å muliggjøre en rimelig sikker adkomst opp til Flokofallet, hvor elva Flokoa danner et tilnærmet loddrett fall på ca. 22 meter og en total fallhøyde på ca. 45 meter. Her ved foten av fallet kunne vi beskue isen og vannet som rant på baksiden.Her valgte vi å ta turens hovedrast før vi labbet ned igjen til Veltsetervegen og til Ringflata.  Vi kunne nå velge om vi ville bli hentet eller gå uten truger de 7 km til Vingrom og egne parkerte biler. Med et par unntak ville alle gå. Staver, truger og sekker ble lastet inn i bilen til Oddbjørn for transport til utgangspunktet,og det ble åpnet for henting med bil underveis om noen skulle føle behov for det. Fotturen tilbake fulgte Burmavegen ett par km for deretter å gå over Brennhaugbrua og følge harde trugespor/hundeløype skogleis til Vingrom skole.  Hele turen tok totalt ca. 4,5 timer. Som turledere vil Oddbjørn og Kjell takke for turen til spreke,blide og positive turdeltakere.

Utsikt mot Vingrom og Mjøsa
Utsikt mot Vingrom og Mjøsa Foto: Kjell Rindal
Flokofallet
Flokofallet Foto: Kjell Rindal
På hjemturen
På hjemturen Foto: Kjell Rindal