Turlederkveld om sikkerhet

Langsua
Langsua Foto: Torkel Haugen

Godt oppmøte med ca 20 turledere. Temaet var sikkerhet, risiko, planlegging og ansvar. 

Bakgrunn for tema på vårens turlederkveld, arrangert av turkomitéen ved gruppeleder Elisabeth Hasselknippe, var DNT`s interne granskningsrapport etter ulykken i Lofoten i fjor vår. Her er det satt opp en del læringspunkter, som styreleder Tom Harald gikk gjennom. Dette omfattet nøye turbeskrivelse i annonseringen, sørge for kompetanse hos turlederne, at turleder tar kontakt med turdeltakerne på forhånd for å sjekke ut at de har kunnskap og forutsetninger for å delta på turen, gi god informasjon ved turstart og underveis, og varsling ved ulykker og oppfølging i etterkant av evt ulykker/hendelser. 

Han gikk også gjennom de ulike dokumentene som ligger på hjemmesida under fanen Om oss/Beredskap.

Etter pausa gikk daglig leder Erland gjennom hvordan turer kan/bør beskrives nøye, og hvordan dette gjøres i Sherpa. 

Videre om enkel og omfattende risikovurdering. Han fortalte også at det jobbes i DNT sentralt med hvordan man skal vurdere om turledere som ikke har DNTs turlederkurs skal kunne godkjennes som turledere på bakgrunn av f.eks. erfaring og andre kurs eller utdanning. Det jobbes også med ytterligere gjennomgang av DNTs sikkerhetsarbeid og hvordan dette skal forbedres.

Det ble understreket at vi har et stort spekter av turer, fra korte formiddagsturer til toppturer over flere dager. Derfor må risikovurdering og krav til turledere tilpasses etter vanskelighetsgrad på turen. 

Det ble en del fine diskusjoner om ansvaret man har som turleder , og det ble bemerket av flere at vi ikke skal glemme gleden man har som turleder i å gjøre at stadig flere finner stor tilfredsstillelse ved å ha et aktivt friluftsliv. 

  • Linker til viktige sider og skjemaer for turledere i DNT Lillehammer.  

Skrevet av Erland Flaten 23. mars 2022