Vår dag - søndag 29. mai 2022

Foto: Øystein Nordås

De frivillige i DNT Lillehammer er dugnadsarbeidere, turledere, tillitsvalgte, hyttevakter og arrangementsledere

Vår dag

DNT Lillehammer gjennomførte et flott arrangement søndag 29. mai 2022. Vi kom til Krokbua fra flere kanter, og kunne glede oss over et variert program. Lett duskregn la ingen demper på stemningen, og praten gikk lett, godt hjulpet av bålkaffe og wienerbrød.

Trubaduren Øystein Larsen sto for underholdningen, og det var taler og hilsninger (se bildene).

«Vår dag» hadde til hensikt å gjøre stas på de frivillige i foreningen, som til sammen jobber årlig ca 5 årsverk helt gratis for friluftslivet. Det er en viktig del av Frivillighetens år å vise hvilken betydning dugnadsinnsatsen har, både for den enkelte som deltar, for fellesskapet og samfunnet rundt oss.

I tillegg ønsket vi å vise oss fram for politikere lokalt og nasjonalt, representert ved varaordfører Terje Rønning i Lillehammer og vararepresentant på Stortinget, Torleik Svelle. Begge deltok på turen fra Stampesletta, og ble med på å teste kanopadling på Mesnaelva med liv og lyst.

Vi retter en stor takk til arrangementskomitéen, som besto av Ida Pollestad Brunes, Signemette Granheim Larsen og Elisabeth Hasselknippe, for god planlegging og gjennomføring av «Vår dag»!

Vår dag
Vår dag Foto: Øystein Nordås

Skrevet av Ragnvald Jevne 30. mai 2022