Barnas Turlag - styremedlemmer:

Barnas Turlag Lillehammer Telefon
Liv Lundstein 990 96 106
Nina Brandsar 980 29 829
Synne Clemetsen 484 31 104
Maria Brandslien 980 12 451
Tina Elisabeth Jakobsen 917 69 698
Thea Marie Os 954 50 636
Barnas Turlag Gausdal Telefon
Liv Fyksen 977 91 577
Karl Kleva 977  55 708
Toril  Uthberg 905 14 427
Barnas Turlag Øyer Telefon
Beate Utstumo 997 17 333
Jeanette Rosenlund 959 09 178
John Eikanger 909 81 788