Barnas Turlag - styremedlemmer (felles for alle kommunene):

Barnas Turlag Lillehammer Telefon
Liv Lundstein 990 96 106
Tina Elisabeth Jakobsen 917 69 698
Marie-Louise Olsen 911 69 943
Rasmus Kierudsen  911 69 943
Tore Lien 950 24 425
Maria Karmisholt Vork 966 46 162
Marte Svarva .
Barnas Turlag Gausdal Telefon
Barnas Turlag Øyer Telefon