Slik betaler du på hyttene

På hyttene til DNT Lillehammer finner du skjema for betalingsfullmakt. Denne fylles ut med navn, beløp og din e-postadresse, og legges i safe på hytta. Vi ber om at skjemaet fylles ut uansett hvilken betalingsform du vil benytte. Betalingsfullmakten består av to sider, og side to er en kopi som du tar med deg. Betalingsfullmaktene hentes av våre tilsynspersoner.

Booking-systemet legger opp til forhåndsbetaling av sengeplass. Tillegg for proviant og eventuell ekstra overnatting føres på skjemaet. 

DNT Lillehammer sender ut krav om betaling når betalingsfullmaktene er samlet inn fra hyttene. 

NB: DERE SOM BRUKER VÅRE HYTTER KAN VELGE MELLOM ELEKTRONISK FAKTURA ELLER FAKTURA PÅ PAPIR (når dere fyller ut betalingsfullmakten på hytta).

Det er også mulig å betale med VIPPS. Husk da å fylle ut hvilken hytte betalingen gjelder for i merknadsfeltet. DNT Lillehammers Vipps-nummer er: 10695.


Vestfjellhytta
Vestfjellhytta
DNT Lillehammer har ikke et system for betaling med kontanter på hyttene.
DNT Lillehammer har konto 2000.07.03509. Innbetaling kan skje til denne kontoen når betalingsfullmakt ikke er benyttet. Skriv da hyttas navn i merknadsfeltet.