Forsikring for dugnadsarbeidere i DNT

NB: denne informasjonen om forsikringsordningen er ment for DNT Lillehammers dugnadsarbeidere. Vi tar forbehold om at fakta er gjengitt korrekt. Forsikringsavtalen er publisert på DNTs foreningsnett, og vi henviser dit for nærmere beskrivelse av vilkårene.

DNT sentralt har tegnet en forsikring for dugnads- og frivillighetsarbeiderne i hele DNT-familien hos Gjensidige Forsikring. Forsikringen gjelder organisert felles dugnadsarbeid eller arrangement i regi av DNT. Erstatningen kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand, invaliditets- og uføregrad.

Hvem er forsikret: Medlemmer på dugnad

Forsikringen omfatter også dugnadsarbeidere som får dekket egne kostnader ved oppdraget.

Dekningen gjelder også ved styre- og komitemøter i de tilfellene hvor dette blir arrangert på DNTs egne hytter.

Forsikringen dekker:

Ulykke invaliditet inntil kr 500 000.

  • Engangsutbetaling til forsikrede ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade.
  • Behandlingsutgifter dekkes med maks kr 50 000 (Egenandel kr 500).
  • Dugnad.
  • Opphørsalder 80 år.

Ulykke død inntil kr 200 000

  • Engangsutbetaling ved død som følge av ulykkesskade.
  • Dugnad.
  • Opphørsalder 70 år.

Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder:

  1. Ektefelle
  2. Arvinger etter lov eller testament.

Ansvarsforsikring

Det er en egen ansvarsforsikring som gjelder skade på tredjepart forårsaket av turistforeningens virksomhet. Merk at den også inneholder sikkerhetsforskrifter om hva sikrede må gjøre for å forebygge skade. Vi henviser til foreningsnett for nærmere beskrivelse av vilkårene.

.Opplysningene på denne sida er basert på forsikringsavtalen om dugnads- og frivillighetsforsikring mellom DNT sentralt og Gjensidige Forsiking.

Polisenummeret er: 83985108.

Ved skade/uhell under dugader i regi av DNT Lillehammer skal daglig leder eller styreleder varsles. De kontakter deretter DNT sentralt.

Foreløpig tekst pr juni 2020.  Info om forsikringsordninger er en del av beredskapsplanleggingen for DNT Lillehammer.