Priser for overnatting  

Foreløpig ordning for første del av 2021:

Hele hytta må forhåndsbestilles av én husstand eller en kohort. Prisen er lik uavhengig av antall gjester:

  • Medlemmer: kr 500,- pr hytte pr døgn
  • Ikke-medlemmer: kr 800,- pr hytte pr døgn (NB husk nøkkel!)

Prisene kan bli endret (men ikke med tilbakevirkende kraft for de som allerede har bestilt). 

Vi gjør oppmerksom på at vi vil gjeninnføre bestilling av enkeltsenger så snart det er forsvarlig av smittevernhensyn.


Overnattingspriser 2021 for DNT Lillehammers selvbetjente og ubetjente hytter: Vetåbua, Djupslia,Vestfjellhytta, Skjellbreidhytta og Kittilbua. Disse prisene vil gjelde når vi åpner for bestilling av enkeltsenger.


Voksen

Ungdom (f. 1995-2008)

Barn (f. 2009-2017)

Barn (f. 2018 eller senere)


Medlem

Ikke-medlem

 Medlem

 Ikke-medlem 

Medlem

Ikke-medlem 

Medlem/ ikke-medlem

Losji ink.
brensel og propan

285,-

405,-

 145,-

 405,-

 Gratis 

205,-

Gratis

Dagsbesøk og
teltere

70,-

90,-

 35,-

 90,-

 Gratis

 45,-

Gratis

Lyngbua

Litt trangt på Lyngbua ​​​​​​​så inntil videre må hele hytta bestilles av en person.  Den koster 500,- for medlemmer og 700,- for de som ikke er medlem. 

Krokbua

har egen nøkkel forhåndsbestilles via booking-løsningen. Egen nøkkel må hentes på Vandreskoen (se nedenfor).


Medlem/leietaker Pris
Leie av Krokbua per døgn for medlemmer Kr 500
Lei av Krokbua per døgn for ikke-medlemmer Kr 800
Skoleklasser og barnehager:  ta kontakt med Vandreskoen om pris for leie av Krokbua   -
Fødselsdager/barnebursdager: ta kontakt med Vandreskoen om pris for leie av Krokbua  -
Kano per døgn for medlemmer Kr 150
Kano per døgn for ikke-medlemmer  Kr 300

Krokbua benyttes av Barnas Turlag, men kan selvfølgelig benyttes av andre når den ikke er reservert for Barnas Turlag. Bestilling av Krokbua skjer ved henvendelse til Vandreskoen, Mesnakvartalet 10.

KROKBUA HAR EGEN NØKKEL, som hentes hos Vandreskoen. Tlf. 61 26 20 02