Priser for overnatting  

Overnattingspriser 2020 for DNT Lillehammers selvbetjente og ubetjente hytter: Vetåbua, Djupslia,Vestfjellhytta, Skjellbreidhytta og Kittilbua. 


Voksen

Ungdom (f. 1994-2007)

Barn (f. 2008-2016)

Barn (f. 2017 eller senere)


Medlem

Ikke-medlem

 Medlem

 Ikke-medlem 

Medlem

Ikke-medlem 

Medlem/ ikke-medlem

Losji ink.
brensel og propan

280,-

400,-

 140,-

 400,-

 Gratis 

200,-

Gratis

Dagsbesøk og
teltere

70,-

90,-

 35,-

 90,-

 Gratis

 45,-

Gratis

Her er prisene for 2021. Disse nye prisene er lagt inn for overnatting som bestilles etter nyttår


Voksen

Ungdom (f. 1995-2008)

Barn (f. 2009-2017)

Barn (f. 2018 eller senere)


Medlem

Ikke-medlem

 Medlem

 Ikke-medlem 

Medlem

Ikke-medlem 

Medlem/ ikke-medlem

Losji ink.
brensel og propan

285,-

405,-

 145,-

 405,-

 Gratis 

205,-

Gratis

Dagsbesøk og
teltere

70,-

90,-

 35,-

 90,-

 Gratis

 45,-

Gratis

Lyngbua

Litt trangt på Lyngbua ​​​​​​​så inntil videre må hele hytta bestilles av en person.  Den koster 500,- for medlemmer og 700,- for de som ikke er medlem. 

Krokbua

har egen nøkkel og må forhåndsbestilles på Vandreskoen (se nedenfor).


Medlem/leietaker Pris
Leie av Krokbua per døgn for medlemmer Kr 500
Lei av Krokbua per døgn for ikke-medlemmer Kr 800
Skoleklasser og barnehager:  ta kontakt med Vandreskoen om pris for leie av Krokbua   -
Fødselsdager/barnebursdager: ta kontakt med Vandreskoen om pris for leie av Krokbua  -
Kano per døgn for medlemmer Kr 150
Kano per døgn for ikke-medlemmer  Kr 300

Krokbua benyttes av Barnas Turlag, men kan selvfølgelig benyttes av andre når den ikke er reservert for Barnas Turlag. Bestilling av Krokbua skjer ved henvendelse til Vandreskoen, Mesnakvartalet 10.

KROKBUA HAR EGEN NØKKEL, som hentes hos Vandreskoen. Tlf. 61 26 20 02