Priser for overnatting  

Overnattingspriser 2020 for DNT Lillehammers selvbetjente og ubetjente hytter: Vetåbua, Djupslia,Vestfjellhytta, Skjellbreidhytta og Kittilbua. 


Voksen

Ungdom (f. 1994-2007)

Barn (f. 2008-2016)

Barn (f. 2017 eller senere)


Medlem

Ikke-medlem

 Medlem

 Ikke-medlem 

Medlem

Ikke-medlem 

Medlem/ ikke-medlem

Losji ink.
brensel og propan

280,-

400,-

 140,-

 400,-

 Gratis 

200,-

Gratis

Dagsbesøk og
teltere

70,-

90,-

 35,-

 90,-

 Gratis

 45,-

Gratis

Lyngbua

har priser på ca 75% av vanlige priser.

Krokbua

har egen nøkkel og må forhåndsbestilles på Vandreskoen (se nedenfor).


Medlem/leietaker Pris
Skoleklasser, barnehager og fødselsdager uten overnatting. Kr. 300
Skoleklasser, barnehager og fødselsdager med overnatting. Kr. 600
Leie av hytta for familier per døgn. Kun for medlemmer. Kr. 300
Kano per døgn for medlemmer Kr. 150
Kano per døgn for ikke-medlemmer Kr. 300
Lei av hytta per døgn for de som ikke er i målgruppen barn/unge Kr. 800

Krokbua benyttes av Barnas Turlag, men kan selvfølgelig benyttes av andre når den ikke er reservert for Barnas Turlag. Bestilling av Krokbua skjer ved henvendelse til Vandreskoen, Mesnakvartalet 10.

KROKBUA HAR EGEN NØKKEL, som hentes hos Vandreskoen.

2615 Lillehammer
Tel. 61 26 20 02