Hovedstyret:

Navn Funksjon Sted Telefon
Tom Harald Hansen Styreleder Lillehammer 976 96 460
Signemette Granheim Larsen Nestleder Lillehammer 930 14 798
Ragnvald Jevne Styremedlem Lillehammer 992 19 455
Ingvild Storesund Styremedlem Lillehammer 995 56 434
Astrid Rieber-Mohn Styremedlem Lillehammer 908 56 862
Ingunn Wold Vara Gausdal 932 81 023