Trilletur

Barn i vogn er slett ikke noe hinder for et aktivt turliv. Faktisk oppdager mange fedre og mødre en rekke spennende turstier, småveger og løyper i Lillehammers nærområde etter å ha vært med på trilleturer med Barnas Turlag.

Turene er normalt på torsdag og publiseres på  trillegruppas Facebooksider

Trilletur til Krokbua
Trilletur til Krokbua Foto: Åse Marie Røgler