Fra Langsua med DNT ung Lillehammer
Fra Langsua med DNT ung Lillehammer Foto: Jens-Olav Ørpen Hausken

DNT ung Lillehammer er en selvstendig ungdomsorganisasjon som er drevet av, for og med ungdom. Vi vil gjerne ha med en engasjert deg som ønsker å utvikle og drifte organisasjonen vår, uavhengig av bidragsområdet. Terskelen for å bidra skal være lav og skal gi noe tilbake til den som hjelper til. Nedenfor beskriver vi tre muligheter for hvordan du kan bidra inn i DNT ung Lillehammer som frivillig, turleder eller i et styreverv. De tre rollene har alle fordeler som strekker seg fra å ha et fast turmiljø med hyggelige mennesker til rabatter på turprodukter som på Lillehammer sport, i DNT butikken og på DNT hyttene. 

FRIVILLIG

I rollen som frivillig kan du bistå med din kunnskap og erfaring i DNT ung Lillehammer sine arrangementer. Dette er en lavterksel mulighet, hvor kunnskap opparbeides med tiden. Vi ønsker lidenskapelige sjeler innen fotografi og video, sosial hygge, turmennesker, dugnadsånder, klatrefolk, kajakkpadlere med mer til å søke som frivillig. Dersom man ønsker lærer man også mer om lederrolen og kan sammen med erfarne turledere bli med å lede lokale småturer som #lillymandag (ingen turlederutdanning påkrevd). 

Lillymandag er et turkonsept der frivillige gjennomfører en tur i nærområdet på Lillehammer. Dette er et sosialt lavterskel tilbud for turinteresserte studenter, ungdommer og unge voksne på Lillehammer. Lillymandag er et samarbeid mellom Friluftsgruppa HINN og DNT Ung Lillehammer. Eksempler på turer som vi har gjennomført er: hengekøyetur, lokale toppturer, sosiale bålturer, aking og mye mer. 

DNT ung Lillehammer's ansvarlige for de frivillige er Andreas Tvervaag og kan kontaktes på facebook.


  

Fra Langsua tur med DNT ung Lillehammer
Fra Langsua tur med DNT ung Lillehammer Foto: DNT ung Lillehammer

Styreverv

Med et styreverv kan du opparbeide deg erfaring innen ledelse, organisasjonsarbeid og relasjonsbygging. Du blir en del av en strålende gjeng på 5 som utvikler fremtiden til DNT ung Lillehammer og passer på at både turer og arrangement går som planlagt. Styret har møter 1 gang i måneden og prioriterer aktiviteter, prosjekter og investeringer. Samtidig gjennomfører de egne turer og kurs for å arbeide bedre sammen og sette gode mål for organisasjonen. 

Aktuelle stillinger vi ser etter er: 

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Turlederansvarlig og assisterende turlederansvarlig
 • Frivilligkoordinator
 • Markedsføringsansvarlig
 • Bærekraftskoorinator
 • Økonomiansvarlig
 • Potet

DNT ung Lillehammers ansvarlige for styrearbeid er Lasse Mikalsen og kan kontaktes på facebook.

   

   

Turleder


"En turleder er en leder bare i turklær" 

En turleder har èn hovedoppgave: Lede en gruppe med deltakere på en tur ute i naturen.  I DNT Ung Lillehammer er turlederen bygd på tanken om å dele turerfaringer og opplevelser med andre mennesker 

En turleder er en person som skal hjelpe andre å oppleve, føle og nyte naturen gjennom nye opplevelser. 

"Turen skal planlegges, avgjørelser skal bli tatt"

Som turleder i DNT Ung Lillehammer har turlederen tre hovedoppgaver: 

 • Planlegging og forberedelse av turen
 • Gjennomføring av turen
 • Følge opp deltakerne i etterkant av turen

Turlederstigen:

Utdanning av turledere i DNT blir delt opp i fire forskjellige nivåer. Disse nivåene danner grunnlaget for erfaringen og kunnskapsnivået for hver enkelt turleder. De forskjellige utdanningene setter standarder for hvilke turer en turleder kan lede. 

 • Ambasadørkurs
 • Grunnleggende turlederkurs
 • Sommerturlederkurs
 • Vinterturlederkurs 
 • Andre kurs

Passer du som turleder?

Vi i DNT Ung Lillehammer ønsker flere motiverte turledere. For å kunne søke som turleder må du svare på et spørsmål: 

- Har du noen turopplevelser du vil dele? 

   

Fra styresamling DNT ung Lillehammer
Fra styresamling DNT ung Lillehammer Foto: Lasse Mikalsen

   

    

Første etappe av DNT ungs fellestur på Sabotørruta. Frode Hals i DNT ung.
Første etappe av DNT ungs fellestur på Sabotørruta. Frode Hals i DNT ung. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ingen kommende aktiviteter.