Vilkår for deltakelse på våre turer

Velkommen med på turer og aktiviteter!

Turene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Smittevern i koronaens tid

Turdeltakere må følge gjeldende smittevernregler. Vi skal holde avstand - 1 meter - samt unngå håndhilsing, klemming osv. Husk hånd- og hostehygiene, og ta selv med antibac eller tilsvarende til eget bruk. Personer med symptomer, som kan være covid-19, skal ikke delta på fellesturer eller aktiviteter.

I en tidsavgrenset periode (fra januar 2021) er deltakelse på turer og aktiviteter i regi av DNT Lillehammer kun åpent for personer bosatt i bo- og arbeidsregionen som foreningen hører hjemme i.

Påmelding 

Hvis påmelding er nødvendig, er dette oppgitt i turbeskrivelsen.  Påmelding er obligatorisk så lenge smittevernhensyn gjør det nødvendig. På enkelte aktiviteter kan deltakere registreres ved frammøte. Med færre enn fire påmeldte til helgeturer, kan turen bli avlyst.

Forsikring

Turdeltakere er med på turer og arrangement i regi av DNT Lillehammer på eget ansvar. Vi forutsetter at deltakerne har egen forsikring/reiseforsikring. 

Betaling

Dagsturer er som regel gratis. Prisen på andre turer er oppgitt i turbeskrivelsen eller regnes ut av turleder etter deltakerantall. Når vi bruker privatbiler, spleiser alle på bensinutgiftene. Vi benytter 3 kr pr. km som utgangspunkt for beregning av bensinspleis.

Utstyr 

På dagsturer og kveldsturer tar du med sekk, sitteunderlag, matpakke, drikke og skift. Til overnattingsturer trenger du selvsagt mer, avhengig av årstid og om det er overnatting i betjent eller selvbetjent hytte.