Vilkår for deltakelse på turer i Fjellsportgruppa

 På samlinger har vi ikke turleder, men turkoordinator. Oppgaven til turkoordinator er å organisere samlingen (tid og sted). Turkoordinator vil ikke kunne ha oversikt over hvor den enkelte deltaker er til enhver tid. Deltakerne må selv vurdere sine ferdigheter, og den enkelte har ansvar for seg selv og sikkerheten under turen. 

I tillegg vises det til DNT Lillehammer-  og DNT sine generelle vilkår. 

Klikk her for å skrive tekst.