Kom på årsmøtet i DNT Lillehammer
onsdag 3. mars kl 19 på Maihaugen

Smittevernhensyn på turer og aktiviteter

DNT Lillehammer har rutiner for å følge opp påbud og veiledninger fra myndigheter og DNT sentralt om smittevern på turer og aktiviteter. I en tidsavgrenset periode (fra januar 2021) er deltakelse på turer og aktiviteter i regi av DNT Lillehammer kun åpent for personer bosatt i bo- og arbeidsregionen som foreningen hører hjemme i. DNT Lillehammers nedslagsfelt er Øyer, Gausdal, Lillehammer og deler av Nordre Ringsaker.

Se dessuten nærmere om vilkår for turdeltakelse..

Turboka "70 turer for store og små - i Øyer, Gausdal, Lillehammer og omland" har fått god mottakelse, og det er solgt et betydelig antall etter at boka ble lansert 25. mai 2018. Mer info om boka og utsalgsteder finner du her.

Mer info om hyttene
Mer info om hyttene
Mer info om booking
Mer info om booking

 Vennligst sjekk oppdatert informasjon om bruk av DNT-hytter som gjelder for DNT generelt. 
ENG. Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Dette er våre samarbeidspartnere: