Kano til leie på Krokbua.

DNT Lillehammer har 6 kanoer i eget naust ved Krokbua. Utleie ved henvendelse til Vandreskoen i Mesnasenteret, tlf  61 26 20 02.