DNT Lillehammers høstmøte 2017

Foredragsholder Monica Breiby til venstre
Foredragsholder Monica Breiby til venstre

Torsdag 30. november arrangerte vi i DNT Lillehammer vårt tradisjonelle høstmøte.

Møtestedet denne gangen var Høgskolen Innlandet på Storhove.  Høstmøtet er en anledning til å treffe representanter for styret og komiteer i vår lokale turistforening for en turprat. Kveldens høydepunkt var for øvrig et foredrag om estetikk og naturbasert reiseliv med Monica Breiby. Hun er leder for Senter for reiselivsforskning på Høgskolen på Lillehammer, og presenterte interessante poeng for forsamlingen.

Etter en god kaffepause presenterte Eira Rogne, som nå leder DNT ung Lillehammer, ungdomsgruppas program for 2018. Styreleder Tom Harald Hansen rundet av møtet med en gjennomgang av foreningens hovedarbeidsområder og planer for jubileumsmarkeringene neste år. 

Presentasjon av DNT ung
Presentasjon av DNT ung

Skrevet av Ragnvald Jevne 1. desember 2017