Assistentråket - nymerket  T-sti fra Hita til Hornsjø

Assistentråket
Assistentråket Foto: Bjørn Karlsen

Gammel sti er gitt nytt liv med T-merking og klopper. 

Einar Moe, som har seter på Hita, har over noen tid arbeidet med å rydde opp igjen det såkalte Assistentråket; stien mjølkekontrollørene gikk mellom setrene på Hita og Hornsjøen. Kontrollassistentene kontrollerte kvaliteten på melka på setrene. Øyer fjellstyre har bidratt med midler til klopping av en myrstrekning på råket.

Vi ønsker naturlig nok at flere skal bruke denne kulturhistorisk interessante stien.

Skilt er bestilt og betalt av Sti- og løypekomiteen i DNT Lillehammer.

Stien åpner for flere rundturer. Nordover kan en gå om Koltjønnet, Snauskallen og Rondanestien tilbake til Veslefjellet. Sørover er det flere muligheter om Hitfjell, Kriksfjell og Reinsfjell og tilbake til utgangspunktet, som for eksempel kan være Hita.

Se Bjørn Karlsens video fra Assistentråket:

Skrevet av Ragnvald Jevne 5. juli 2020