Årsmøte 2022

DNT Lillehammers ordinære årsmøte blir denne gangen onsdag den 9. mars 2022.

Velkommen til alle medlemmer!

Vi har som vanlig årsmøte i begynnelsen av mars og ønsker alle velkomne.

Orientering om bekjentgjøring av årsmøtet.

I årsmøte 03.03.21 ble bl a følgende vedtatt vedr årsmøter i paragraf 5:
"Årsmøtet holdes innen 15. mars og kunngjøres senest seks uker før i sosiale medier, som nyhetsbrev, nettside og Facebook. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire uker før møtet. Innkalling med saksliste og eventuelle saksframlegg offentliggjøres på nettsiden minst én uke før årsmøtet."


Skrevet av Erland Flaten 10. januar 2022