Bedre forbindelse på ski mellom Vestfjellhytta og Liomseter

Løypekryss mellom Liomseter og Vestfjellhytta
Løypekryss mellom Liomseter og Vestfjellhytta Foto: Ragnvald Jevne

Prøv den nye skiløypa i Gausdal Vestfjell - fin trasé for alle som vil gå mellom Liomseter og Vestfjellhytta.

Vinteren 2017 er det etablert ei ny skiløype i Gausdal Vestfjell. Den starter på Vestfjellhytta, som er DNT Lillehammers selvbetjeningshytte ved Bødalsnysetra. Traseen går i vestlig retning nedenfor setrene og kommer inn på Vetafjellrunden etter ca 4 km, like før Gryttjønnet. Her er det godt skiltet. Et alternativ er å ta nordover til Synstgardsetra i løypekrysset. Men den viktigste grunnen til at løypa er etablert, er at den gir en bedre forbindelse videre vestover i retning Liomseter, slik at skiløpere som vil gå mellom disse DNT-hyttene får en grei trasé å følge. Ved Øvre Ongsjøen treffer Vetafjellrunden skutersporet til Liomseter, som følges fram til den betjente DNT-hytta.

Skiløypa er markert med naturkvist, og kjøres opp med snøskuter med visse mellomrom.

Ny løype i Gausdal Vestfjell - Langsua
Ny løype i Gausdal Vestfjell - Langsua
Blått viser ny stikket skiløype mellom Vestfjellhytta og Liomsæter
Blått viser ny stikket skiløype mellom Vestfjellhytta og Liomsæter Foto: Ragnvald Jevne

Skrevet av Ragnvald Jevne 27. mars 2017