Ambassadører og nærturledere

Nærturlederkurs 26.04.17
Nærturlederkurs 26.04.17 Foto: Bjørn Olav Sunde

Ambassadører og nærturledere klar til innsats!

DNT Lillehammer arrangerte DNTs ambassadørkurs 19. april og nærturlederkurs 26. april 2017. Interessen for å delta på kurs er stor, og deltakerne viste stort engasjement på begge kurs. God anledning til å reflektere over hvorfor vi velger å engasjere oss i Turistforeningen sammen med andre, viser seg å være fruktbart. Erfaringsdeling mellom erfarne turfolk og nybegynnere gav spennende samtaler. 

Walk and talk på nærturlederkurset
Walk and talk på nærturlederkurset Foto: Bjørn Olav Sunde

Skrevet av Ragnvald Jevne 28. april 2017