Søndagstur på Ringebufjellet

Rast der Rondanestien krysser Breia
Rast der Rondanestien krysser Breia

Flott tur i nydelig terreng søndag 25. august 2019 til flyvraket på Øverlihøgda

DNT Lillehammer inviterte til fellestur på Ringebufjellet 25. august 2019. Vi gikk fra Friisvegen via Jammerdalsbu til flyvraket på Øverlihøgda - og tilbake til utgangspunktet.

Vi rastet ved elva Breia, der Rondanestien krysser elva ved Kluftbua. Her tar det av en tydelig sti fram til vraket.

Selve flyvraket er restene av en Junker 52, dvs et tysk fly fra 2. verdenskrig, som styrtet ved Øverlihøgda 2. oktober 1942. Årsaken skal ha vært ising. Nå er dette et turmål på en flott tur i et nydelig terreng, samtidig som det gir oss en anledning til å reflektere over omstendighetene den gang dette skjedde.

Skrevet av Ragnvald Jevne 26. august 2019