Beredskapsplaner

DNT Lillehammer har en kontinuerlig prosess for å sikre at våre aktiviteter og hytteanlegg tilfredsstiller generelle krav til helse, miljø og sikkerhet. Bevissthet omkring disse spørsmålene har til hensikt å forhindre uønskede hendelser, ulykker og skader. 


Beredskapsplanen er et overordnet dokument som gjelder all virksomhet i regi av DNT Lillehammer.


Forklaring på hva vi mener med risikovurdering i DNT Lillehammer

Turleders kriseark gir nyttig informasjon for turledere og dugnadsfolk. Dette er kunnskap vi bør ha, og som må leses før krisa er et faktum. 

Forsikring for dugnadsarbeidere  - kort info.

Retningslinjer for dugnadsarbeider i felt er først og fremst et dokument som fokuserer på helse-, miljø og sikkerhet. 

Korona-tiltak


DNT Lillehammer følger smittevernveilederne fra DNTsentralt for turer og hyttedrift.

Nettbasert kurs i smittevern finnes for  våre tillitsvalgte.

Turledere og hyttetilsyn kan sende e-post til DNT Lillehammer for å få tilgang til kurset. 

.

Kommentarer til de foreløpige dokumentene kan sendes på e-post til DNT Lillehammer.