Med GD  og DNT Lillehammer på tur

DNT Lillehammer har to arrangementer sammen med GD i 2019.  Fjellmarsj fra Friisvegen til Vetåbua lørdag 29. juni er det første. Benytt anledningen til å gjøre deg kjent med det flottte og nære fjellområdet. 

Det andre arrangementet som markedsføres som GD-tur, er 7-fjellsturen lørdag 7. september (se lenke nedenfor), som DNT Lillehammer arrangerer for niende gang i 2019. 

De to DNT-foreningene i Lillehammer og Gudbrandsdalen har et samarbeid med avisa GD for å får flere med på tur!