Sti- og løypekomiteen

Sti- og løypekomiteen (SLK) står for all rydding, T-merking og skilting av stinettet i skog- og fjellområdet øst for byen. Vi har også ansvaret for de gjennomgående stiene nordover

(Nordseter-Pellestova-Djupslia-Vetåbua- Jammerdalsbu), bl.a. vår del av Rondanestien, samt noen andre stier i Øyerfjellet. Sommeren 2006 ble det åpnet en ny sti fra Nysætra ved Hafjell, forbi Nedre Moksjøen og til Lie-Hornsjøvegen. I 2004 åpnet vi Birkebeinerstien mellom Rena og Lillehammer, i samarbeid med søsterforeningene på Hamar og Rena. Sammen med Brøttum I.L. og Søre Ål I.L. har SLK de siste årene merket og skiltet stier i området Røyslimoen-Søre Ål-Brøttum. 

SLK har ellers vært representert i den såkalte Prosjekt Vestover-gruppa, som over noen år har arbeidet med å etablere ei rute mellom Torpavegen og  Liomseter i Gausdal Vestfjell.  Arbeidet ble fullført sommeren 2006, og SLK har overtatt ansvaret for ettersynet. Strekningen inngår i Jotunheimstien, ei sammenhengende T-merket rute fra Oslo til Gjendesheim, som ble høytidelig åpnet i 2006. 

Når det gjelder skiløyper,  har SLK ansvar for skilting og merking øst for byen. Men framfor alt har SLK gjennom årene fått utført store planeringsarbeider sommerstid i løypenettet, bl.a. Nordseterløypa (fra Landetjernet til Skurvbrua), Vårseterløypa, Sandbakken- Nevla-Birkebeinerløypa, Kvitmannsberget-Kanalen  og deler av Birkebeinerløypa. I 2006 var vi engasjert i arbeidet med å lage lysløype mellom Vårsetergrenda og Birkebeineren Skistadion; vi har betalt en stor del av planeringskostnadene og har bygd to bruer. 

SLK har i mange år utarbeidet kart, både i papirutgave og til oppslag ute i terrenget.
Oppdaterte versjoner av sommerkartet (Lillehammer-Sjusjøen-Nordseter-Hafjell), skiløypekartet kommer stadig i nye versjoner. Sammen med Brøttum IL og Søre Ål IL gir vi dessuten ut kart over området Sjusjøvegen-Brøttum.


Komiteen har stadig behov for dugnadshjelp. 
Kontaktperson:   

Erik Hanssveen (leder), 

tlf 482 35 137

Klopping ved Abbortjern mellom Lillehammer og Nordseter
Klopping ved Abbortjern mellom Lillehammer og Nordseter Foto: Erik Hansveen